top of page
Søk
  • Web admin Jøsenfjord

Arbeidet viser igjen, dette er oktoberraporten

Bakkdekket

Straks vi var ferdige med salongdekket gikk vi i gang med å legge bakkdekket. Det betyr at vi nå har gått over fra å jobbe med furumaterialer til oregon pine. Heller ikke på bakkdekket er det en randplanke ut mot rennesteinen, så derfor kunne vi konsentrere oss om å finne et plankeløp for dekket, og å dimensjonere materialene. I motsetning til salongdekksplankene er det ingen pynteprofil i underkant av dekksplankene på bakken. De ligger kant i kant som en glatt flate.

I løpet av måneden ble alle plankene i dekket lagt med unntak av de to midterste. De er i skrivende stund også på plass nå. Når vi legger et nytt dekk forholder vi oss alltid til senterlinja i båten, og i senterlinja skal det enten være et nat eller være en planke hvor spissen framover ligger i senterlinja. På Jøsenfjord er ikke det fremste punktet, der rennesteinsvinkelen fra de to sidene møtes, i senterlinja. Man har lagt seg litt til babord for denne, og det er selvsagt ikke vanskelig å se ettersom stevnen kun er et par desimeter unna. Vi har forholdt oss til denne skeivheten og lagt natet slik at det synes korrekt, altså at natet møtes i spissen av rennesteinsvinkelen. Det har selvsagt ingen praktisk betydning, mer en estetisk virkning. Etter hvert vil dekket bli sort og mørkt så det vil nok ikke være til sjenanse.


.Så har de siste plankene i bakkdekket kommet på plass.Raban har tatt ut et langt spor i underkant av en dekksplanke slik at planken ligger fint på dekksbjelkene og strekkplata.


Å få dekksplankene til å ligge fint rundt ankerklysset krever forståelse for hvordan man feller

ettersom det er vinkler alle veier. Her kommer plankene på plass.På bakkdekket er de lengste plankene lasket sammen. Her ser vi en lask som er bearbeidet.

Denne furuplanken hører hjemme på salongdekket, men ellers er laskene like.Bakkdekket sett forfra. Når proppinga er ferdig, er det tid for å drive dekket.

Videre arbeid

I november vil vi drive bakkdekket. Vil ville også gjerne gå i gang med hoveddekket, men ettersom dette er tykkere mangler vi materialer til å gå i gang umiddelbart. Vi er i kontakt med leverandører, men disse venter på å få inn dimensjonene som skal til for at vi skal kunne legge dette dekket. Straks materialene er hos oss kan vi gå i gang.

Utfordringar

Vi har ikke støtt på noen større utfordringer i løpet av måneden.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Morten Hesthammer

Leiar av Fartøyvernavdelinga65 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Månedsrapport For februar, og litt meir

Utført arbeid i februar 2024 Hoveddekket mm. I løpet av februar har vi senket aktiviteten om bord, slik at det i all hovedsak kun har vært to personer som har jobbet på dekket. De siste par planker bl

Comments


bottom of page