Søk
  • t-ofoelg

Månedsrapport desember 2021

(Utdrag)

I desember blei det "mannet ned" igjen. Det har blitt gjort arbeid med å fullføre maskincasingen og ein del sveising på stivere og stål i salongen.

Gjenståande tilskot pr 31/12 er 21 462,- kroner. Vi fortsetter inn i 2022 med førehandstilsagnet på 1 million som gjer at me fortset med relativt låg bemanning, 2-3 mann.

Arbeidet har fortsatt med innsveising av stivere og kneplater mot dekksbjelkar. Viare arbeid blir i å fullføre stivere og dekksbjelkar spesielt i området rundt maskinromcasingen og fundament for skorsteinen.

Det er også ein langsgånde vinkel som skal skiftast. Denne har i tillegg eit halvrundt jern som skal sveisast på som ein profil. Denne vil ligge rett i overkant av vindusrekka.

Me er komne til jobbkort 133: Maskincasing og rørsystem i salongområdet. Stålet er stort sett ferdig prefabrikkert og det er gjort klar for å klinke den saman om bord. Dette er den nedre delen i salongområdet. Deretter må røyr o.a. monterast tilbake over.

Det må vurderast om ferdigsttilling av ventilasjon og eksosrøyr skal utsettast til skorsteinen er på plass igjen.45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle