top of page
Søk
  • Forfatterens bildet-ofoelg

Styret ønsker alle God Jul og Godt Nyttår. Slik står det til i løypa nå:


Christian Wyller og Torstein Randa hadde møte "med fylket" sidan søknadar om midler nå skal gå gjennom Fylkesmannen. Christian sende nedståande rapportsamandrag.:

LØYPEMELDING

Arbeidet på Bredalsholmen går fremover og med årets bevilgning er det gjort betydelig fremskritt. Men det oppdages dessverre stadig nye problemer som må løses mens skipet befinner seg i dokken og det fører til at det ikke blir ferdigstillelse neste år heller. Det er sterkt beklagelig, men det er lite styret kan gjøre med dette.

Til bruk for søknaden for 2021 utarbeidet Bredalsholmen et kostnadsoverslag som er ment å være fullstendig, dvs. alt som må gjøres før Jøsenfjord kan slepes hjem. Det er på ca 10 mill. kroner og dannet grunnlaget for årets søknad til Riksantikvaren. Det ligger imidlertid i kortene at vi ikke vil få bevilget dette beløpet. Både fordi det utgjør ca. sjetteparten av den totale posten på statsbudsjettet og også fordi Bredalsholmen ikke vil kunne gjøre så meget arbeide i løpet av tolv måneder.

Når dette er sagt, må det også nevnes at Jøsenfjord-prosjektet trolig vil få en betydelig støtte også i år. I de gjeldende retningslinjer skal man prioritere fullføring av allerede igangsatte tiltak og avslutning av prosjekter som beslaglegger dokkplass. Jøsenfjord tilfredsstiller begge disse kravene.

Som et ledd i kommunereformen er det nå fylkeskommunene som skal ha ansvaret for fartøyvernet slik at det er fylkeskommunen som behandler søknadene i første hånd og prioriterer disse. På bakgrunn av de innmeldte ønsker fra fylkeskommunene, vil Riks­antikvaren fordele den totale «pott» på 67 millioner.

Som et ledd i dette arbeidet deltok to fra styret i et møte med fylkeskommunen og Bredalsholmen i forrige uke der årets søknad ble gjennomgått. Fra Jøsenfjord-styret deltok Christian Fr Wyller og Torstein Randa. Det ble naturligvis ikke gitt noen løfter, men det må være lov til å si at vi opp­levde møtet som positivt og at fylkeskommunen har tro på Jøsenfjord-prosjektet. Så da er det bare å krysse fingrene og håpe på det beste.

68 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Månedsrapport For februar, og litt meir

Utført arbeid i februar 2024 Hoveddekket mm. I løpet av februar har vi senket aktiviteten om bord, slik at det i all hovedsak kun har vært to personer som har jobbet på dekket. De siste par planker bl

Comments


bottom of page