top of page
44028197_1979477025466118_19630906474642

JØSENFJORD RUTELAG AL

Jøsenfjord Rutelag AL sitt formål er å ta vare på  på den historiske rutebåten Jøsenfjord. Prosjektet er støtta av Riksantikvaren.

18451781_1059785087455680_59004860242451

HISTORIEN

MS  Jøsenfjord ble bygget ved Christianssands mek. Værksted i 1886 for Actieselskabet Dampskibsselskabet Lindesnæs i Farsund. Som DS Lindesnæs gikk skipet i rute mellom hjembyen og Kristiansand. I 1930 ble skipet solgt til Jøsenfjord Rutelag og satt i trafikk i Ryfylke. I 1934 ble dampmaskinen erstattet med en firesylinders Wichmann semidieselmotor på 300 hestekrefter. Denne maskinen står fortsatt i båten og skal være den eneste igjen av denne typen.

I 1962 ble Jøsenfjord ombygget med bildekk akter og det er slik skipet skal tilbakeføres. Skipet ble tatt ut av trafikk i 1978 og solgt til Tyskland i 1980. Senere ble det solgt til Nederland der det var husbåt i mange år. I 2011 var skipet til salgs og ble kjøpt av Andelslaget MS Jøsenfjord som var etablert med dette formål. Den 20. april kom Jøsenfjord tilbake til Ryfylke for egen maskin og restaureringen kunne starte.

Riksantikvaren har gitt Jøsenfjord status som verneverdig skip og gitt betydelig økonomisk støtte til restaureringen.

FORMÅL

Å bringa "Jøsenfjord" tilbake til den stand båten var i da den hadde blitt ombygd og fått bildekk i 1962.

203-Joesenfjord_2-510x273.jpg
Jøsenfjord vved kai i Norheimsund 200623 (1).jpg

STATUS

Jøsenfjord ligger nå på fartøyvernsenteret i Nordheimsund.

LANGSIKTIG PLAN

Vise fram Jøsenfjord i Ryfylkebassenget og gi innsikt i virket til fjordabåtene.

Jøsenfjord.jpg

KONTAKT 

JØSENFJORD RUTELAG AL

  • facebook
203-Joesenfjord_2-510x273.jpg
bottom of page