top of page

BLI MEDLEM

Korleis kan du støtta M/S Jøsenfjord?

Kjøp andelsbrev og støtt restaureringsarbeidet,
Kvar andel kostar kr. 500,-


Og det er lov å kjøpe fleire andeler. Ja, så mange du vil.


Ved kjøp av andelsbrev er du ikkje forplikta til å delta på dugnad, men du gir eit viktig bidrag til prosjektet. For dette mottar du eit flott andelsbevis.


Andelslaget MS Jøsenfjord kontonr. 3201.07.11540

Postboks 3031, Hillevåg, 4095 Stavanger post@josenfjord.no

GRASROT 

Jøsenfjord Rutelag er en offentlig gruppe som i dag har 888 medlemmer.Jøsenfjord Rutelag er registrert som grasrotmottaker i Norsk Tipping og i 2017 fikk laget ca kr 35000 fra Norsk Tipping. Dette er 5% av spilleinnsatsen til 60 spillere som har valgt Jøsenfjord som grasrotmottaker.Fra 1. januar er grasrotandelen økt til 7%. Så til dere som spiller og ønsker å støtte arbeidet med å restaurere Jøsenfjord: velg Jøsenfjord Rutelag som grasrotmottaker.

bottom of page