top of page
Søk

Arbeid som viser igjen

Et kort besøk til Norheimsund på mandag 4.9 - 23, viser eit arbeid som viser godt igjen. Salongdekket er lagt på begge sider. Lars og...

Snart klar for utdokking

Tysdag 23. mai kom me ned til Bredalsholmen for å sjå stålarbeid ferdig, og førebuing til utdokking som skulle skje 24. mai. To andre...

Endeleg sjø under kjølen

Etter littt trøbbel med ein av dei andre båtane, Folgefonn, som først hadde litt slagside som måtte rettast opp, og så lekksje i ein...

Månedsrappoert oktober 22

Tildekkinga av båten har fått litt medfart etter regn og storm ganske lenge. Ny tildekking er bestilt. I oktober har dei gjort seg...

Rapport for september 2022

Tredekket i salongen oppe er revet bortsett frå det me ser på biletet. (Det blir i den vesle salongen der me kom inn førstfrå bildekket.)...

Månedsrapport januar 2022

I januar har arbeidet foregått i maskinområdet, på maskincasing og rørsystem, og stivere og stål i salongen. Vi har fått tilsagn om en...

Månedsrapport desember 2021

(Utdrag) I desember blei det "mannet ned" igjen. Det har blitt gjort arbeid med å fullføre maskincasingen og ein del sveising på stivere...

Månedsrapport for november 2021

(Utdrag )Denne månaden er det arbeidd på maskinen maskincasing røyrsystemer i salongområdet, Akterskipet styrbord og babord med skifte av...

bottom of page