top of page
Søk

Fire pallar med rape

Torstein prøver å få litt oversikt Grønne merkelappar med opplysning om kvar denne røuyren har vore hjelper litt Lars kjem til og er med...

Endeleg start i Norheimsund

Trygt ved kai i Norheimsund med tak ove bakken og bak til salongen. Månedsrapporten er så klar at den kan lesast i sin heilhet. Klikk på...

Arbeid som viser igjen

Et kort besøk til Norheimsund på mandag 4.9 - 23, viser eit arbeid som viser godt igjen. Salongdekket er lagt på begge sider. Lars og...

Snart klar for utdokking

Tysdag 23. mai kom me ned til Bredalsholmen for å sjå stålarbeid ferdig, og førebuing til utdokking som skulle skje 24. mai. To andre...

Endeleg sjø under kjølen

Etter littt trøbbel med ein av dei andre båtane, Folgefonn, som først hadde litt slagside som måtte rettast opp, og så lekksje i ein...

Månedsrappoert oktober 22

Tildekkinga av båten har fått litt medfart etter regn og storm ganske lenge. Ny tildekking er bestilt. I oktober har dei gjort seg...

Rapport for september 2022

Tredekket i salongen oppe er revet bortsett frå det me ser på biletet. (Det blir i den vesle salongen der me kom inn førstfrå bildekket.)...

bottom of page