top of page
Søk
  • Web admin Jøsenfjord

Årsmøte 2020

Oppdatert: 28. feb. 2020

Fra styret

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte i Jøsenfjord Rutelag AL holdes ombord i MS Sandnes i Stavanger

torsdag 5. mars kl 1800

Til behandling på årsmøtet foreligger følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av ordstyrer, sekretær og to andelseiere til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsmelding

4. Regnskap og disponering av overskudd

5. Budsjett/arbeidsplan – muntlig orientering om fremdriftsplan på Bredalsholmen m.m.

6. Styrets forslag om økning av medlemskontingent til kr 300 pr år

7. Valg av tre styremedlemmer, tre varamedlemmer og revisor

8. Valg av valgkomité

9. Eventuelt

Stavanger, 18. februar 2020

Styret


Vedleggene til innkallingen (årsmelding, regnskap og revisorerklæring) sendes ikke ut til andelseierne. De vil bli lagt ut på www.josenfjord.no og man kan også få dem tilsendt som pdf-fil ved å henvende seg til post@josenfjord.no. De vil dessuten være til­gjengelige i papirformat på årsmøtet.


BLI MED PÅ SKREIAFTEN

Etter årsmøtet inviteres det til skrei-middag ombord i MS Sandnes. Vi gjentar suksessen fra tidligere og selvom prisen ikke er subsidiert, er den latterlig lav – kun kr. 400 pro. pers. Benytt anledningen til et godt måltid og en hyggelig drøs med andre Jøsenfjord-folk. Påmelding til post@josenfjord.no snarest og for­hånds­betaling til bankkonto 3201.07.11540. Kokken trenger å vite hvor mange vi blir!

126 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page