top of page
Søk
  • Forfatterens bildet-ofoelg

Status august 2021


Under det påbygde bildekket der me så vidt ser hålet til propellakslingen bak ei støtte. Bilde 2:Roret er holt og fylt med olje når der ikkje er lekkasje. Bilde 3: Propellen. Bilde 4: Propellakslingen. Bilde 5: Oppå bakken. B 6: Ny rennesten i øvre salong på babord side. B 7: Nedre del av rorstammen med feste for roret. den runde delen midt i billedet er eit lager for stammen laga av tre. B 8: Me var redde for at motoren hadde satt seg fast, men det viste seg at det berre var akslingen som sat fast her omtrent. B 9: Lasterommet st.b. side. B 10: Kjølen er fiksa god som ny. B 11: Inni her går det rundt og rundt når akslingen er på plass. B12: Her ser me akterover i nedre salong mot styremaskinen. B 13: Her i øvre salong har dei rive berre eit par plankar i dekket for å komma til og skifta rennestein på kvar side. B 14: Maskinrommet st.b. Oppå dei 3 brakettane skal den eine drivstofftanken liggja. B 15: Båtdekket over øvre salong var plokkråte. Utsikt forfra og akterover. B 16: Forut under bakken. Mange nye plater og naglar. B 17: Heilt akter der ferjelemmen skal kvila trengst det ny plate. B 18: Bildekkdelen av båten er av nyare dato (1962) så der er platene sveist saman. Det går litt raskare enn å klinka. B 19: Ba.b. side. Her ser det ganske romsleg ut, men når drivstofftank og startluftflasker og hjelpemotor, agregat, kjølevannsrøyr og litt til.kjem på plass,-- B 20: Aktre/ytre del av hylsa. B 21: Akterut var der ein del groptæringar som ikkje var større enn at dei blir isveiste. B 22: Babord side av ferjelemplattforma. (Alle bileta her: Lars Randa.)

122 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page