top of page
Søk

Tur til Kristiansand og Bredalsholmen

Det er tillyst ein tur til Kristiansand og Bredalsholmen omtrent på denne tida. Av ymse grunnar har me ikkje fått fastsett dato. Det er...

Tur til Bredalsholmen, Kristiansand

Me prøver å få til ein tur til Kristiansand. Mange lurer på kvar båten er blitt av. Dei har ikkje sett noko til han i det siste. Og det...

Artikkel på NRK.NO

Les artikkelen om då Jøsenfjord kom attende til Ryfylke: https://www.nrk.no/rogaland/ein-lokalrutebat-har-kome-heim-1.7604167

Siste nytt

Etter en lang vinter og vår, med mye dugnad ca. 1000 timer hittil i år, er nå båten klar for slep til og slippsetting ved Dåfjorden Slipp...

Nye websider for Andelslaget Jøsenfjord

For å forbedre kommunikasjonen med de som er interesserte i "Jøsenfjord" er det utviklet nye websider. Adressen er som før...

bottom of page